Interneta veikala lietošanas noteikumi


Pirms preces vai pakalpojumu pasūtīšanas, lūgums izlasīt noteikumus.

Šie noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem (preču un pakalpojumu), kas izdarīti vietnē www.colorpasta.lv 

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par savu datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Lietotāja datus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību.

Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu.

Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev ērtāko piegādes veidu, kas fiziskai precei ir maksas pakalpojums.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas - to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. Preci iespējams atgriezt un saņemt atmaksu gadījumos, ja konstatētas nepilnības, kā piemēram, sūtīšanas procesā preces iepakojums ir bijāts, prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam. Par visiem gadījumiem, jāvēršas ar pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] Preci iespējams atgriezt, ja tā nav lietota.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

INTERNETA VEIKALĀ WWW.COLORPASTA.LV IEVADĪTO DATU IZMANTOŠANA UN KONFIDENCIALITĀTE

PastaHouse SIA informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta veikala www.colorpasta.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

Lietojot interneta veikalu www.colorpasta.lv, piekrītat, ka SIA PastaHouse darbinieks, ievērojot sniegto datu konfidencialitāti, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 - tīmekļa vietnes kopējo apmeklējumu skaitu,

 - IP adreses,

 - citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmas administrēšanas nolūkos, kā arī lai veiktu interneta veikala www.colorpasta.lv uzlabošanu.

SIA PastaHouse nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta veikala www.colopasta.lv lietotājs paliks anonīms.

Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem PastaHouse SIA ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot preču un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ieskaitot informāciju par www.colorpasta.lv un PastaHouse SIA jaunumiem, akcijām un atlaidēm.

Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta veikalu www.colorpasta.lv, esat piekritis, ka PastaHouse SIA šos datus ir tiesīgs izmantot TIKAI iepriekšminētajos nolūkos.

3+ĢIMENES KARTES ATLAIDES PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

Atlaide ir piemērojama TIKAI 3+Ģimenes kartes lietotājam.

Lietotāja tiesības ir pieprasīt Atlaides Kodu pirkumam interneta veikalā www.colorpasta.lv, nosūtot PastaHouse SIA bildi ar derīgu 3+Ģimenes kartes numuru uz tālruni 29235369 (whatsapp), atbildē saņemot Atlaides Kodu savam pirkumam. 

Atlaides kodu PastaHouse SIA apņemas nosūtīt 3+Ģimenes karte lietotājam 20 (divdesmit) minūšu laikā no ziņas saņemšanas brīža, ja ziņa nosūtīta PastaHouse SIA darba laikā.

Nosūtot pieprasījumu pēc Atlaides koda ārpus PastaHouse SIA darba laika,  PastaHouse SIA apņemas nosūtīt atlaides kodu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

PastaHouse SIA apliecina, ka saņemtais materiāls un iegūtie dati netiks izmantoti ļaunprātīgos nolūkos, kā arī netiks nodoti trešajām personām, par ko draud

PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN LAIKI

Piegādes noteikumi un to izmaksas ztšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.

Preču piegāde tiek veikta uz pasūtījumā norādīto pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.

Pārdevējs PastaHouse SIA apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredz;etajā laikā un apjomā.

Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2 darba dienas.

Pārdevējs apņemas izsūtīt preci ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc iegādes brīža. Piegāde notiek saskaņā ar izvēlēto piegādes pakalpojumu sniedzēju grafikiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Attiecības, kas izriet no šiem Noteikumiem, vadās pēc Latvijas Republikas likumiem.

Visi un jebkuri strīdi, kas izriet no šo Noteikumu izpildes tiek risināti pārrunu ceļā. Šādu pārrunu neveiksmes gadījumā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

0
 .