Interneta veikala lietošanas noteikumi


Pirms preces vai pakalpojumu pasūtīšanas, lūgums izlasīt noteikumus.

Šie noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem (preču un pakalpojumu), kas izdarīti vietnē www.colorpasta.lv 

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par savu datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Lietotāja datus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību.

Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu.

Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev ērtāko piegādes veidu, kas fiziskai precei ir maksas pakalpojums.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas - to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. Preci iespējams atgriezt un saņemt atmaksu gadījumos, ja konstatētas nepilnības, kā piemēram, sūtīšanas procesā preces iepakojums ir bijāts, prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam. Par visiem gadījumiem, jāvēršas ar pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] Preci iespējams atgriezt, ja tā nav lietota.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

3+ĢIMENES KARTES ATLAIDES PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

Atlaide ir piemērojama TIKAI 3+Ģimenes kartes lietotājam.

Lietotāja tiesības ir pieprasīt Atlaides Kodu pirkumam interneta veikalā www.colorpasta.lv, nosūtot PastaHouse SIA bildi ar derīgu 3+Ģimenes kartes numuru uz tālruni 29235369 (whatsapp), atbildē saņemot Atlaides Kodu savam pirkumam. 

Atlaides kodu PastaHouse SIA apņemas nosūtīt 3+Ģimenes karte lietotājam 20 (divdesmit) minūšu laikā no ziņas saņemšanas brīža, ja ziņa nosūtīta PastaHouse SIA darba laikā.

Nosūtot pieprasījumu pēc Atlaides koda ārpus PastaHouse SIA darba laika,  PastaHouse SIA apņemas nosūtīt atlaides kodu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

PastaHouse SIA apliecina, ka saņemtais materiāls un iegūtie dati netiks izmantoti ļaunprātīgos nolūkos, kā arī netiks nodoti trešajām personām, par ko draud

PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN LAIKI

Piegādes noteikumi un to izmaksas ztšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.

Preču piegāde tiek veikta uz pasūtījumā norādīto pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.

Pārdevējs PastaHouse SIA apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredz;etajā laikā un apjomā.

Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2 darba dienas.

Pārdevējs apņemas izsūtīt preci ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc iegādes brīža. Piegāde notiek saskaņā ar izvēlēto piegādes pakalpojumu sniedzēju grafikiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Attiecības, kas izriet no šiem Noteikumiem, vadās pēc Latvijas Republikas likumiem.

Visi un jebkuri strīdi, kas izriet no šo Noteikumu izpildes tiek risināti pārrunu ceļā. Šādu pārrunu neveiksmes gadījumā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

0
 .